قم: مردم با گرامیداشت جشن 40 سالگی انقلاب تودهنی محکمی به دشمنان می زنند

درخواست حذف این مطلب
قم گفت: گفت: دشمنان خواب دیده بودند که اجازه نمی دهیم جشن چهل سالگی انقلاب را ببینند درحالی که حضور مردم در این جشن یک تودهنی خواهد بود بر آنانی که نمی خواهند این جشن را ببینند.