علم الهدی: چشم ت به چهار تا لبخند اروپایی کافر است/ نفت فروختن و درآمد پیدا ، اقتصاد مقاومتی نیست

درخواست حذف این مطلب
مشهد تاکید کرد: حجت خدا چهار سال بیانیه می دهد، هشدار می دهد، ولی چشم ما به چهار تا لبخند اروپایی کافر است که به ما لبخند بزنند یا نزنند. این کشور زمان (عج) است؟