شرکت های خارجی همکاری خود را با ما حفظ کرد ه اند/ 40 تا 60 درصد ارزا ن تر از برندهای مطرح عرضه می کنیم/ صادارت چهار هزار دستگاه تراکتور در سال

درخواست حذف این مطلب
عباسی اظهار داشت: برای سال 98 حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرار دادیم که حدود 40 درصد با نرخ 4 تا 6 درصد و 60 درصد آن با نرخ 15 درصد اختصاص داده خواهند شد که از خط اعتباری مکانیزاسیون تامین می شود…