بررسی سرویس ناامن دانش آموزان؛ ده ها متولی بدون مسئولیت

درخواست حذف این مطلب
حدود 50درصد دانش آموزان با خودروهای آزادبر به مدرسه می روند از سوی دیگر سرویس مدارس در طول سال بسترساز تصادفات و حوادث می شوند. در اینباره یک کارشناس می گوید" پیمانکاران دنبال بیشترین انتفاع از این بخش…