توضیحات سازمان مدیریت کرمانشاه درباره نرخ بیکاری استان

درخواست حذف این مطلب
کرمانشاه - ایرنا - به دنبال اعلام کاهش 6.9 درصدی نرخ بیکاری فصلی در استان کرمانشاه، اظهارنظرهای متفاوتی در تایید و انتقاد از این آمار مطرح شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درباره آن توضیحاتی داده…