فراخوان جذب «راهبران آموزشی» در تابستان

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته موافقت اصولی "پست" راهبران آموزشی را دو ماه پیش دریافت کردیم و از این پس افراد را تحت عنوان «راهبر آموزشی» به صورت ساختارمند…