ت اراده ای برای حمایت از ساخت آزادراه تهران-شمال ندارد

درخواست حذف این مطلب
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که اجرای کامل پروژه آزادراه تهران-شمال 12 تا 14 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: ت اراده ای برای حمایت از این پروژه ندارد.